Wandeling langs de generaties

Wandeling langs de generaties


Recent heb ik met én voor mezelf een wandeling langs mijn eigen familiesysteem gemaakt. Het betreft een ritueel dat ik, daar waar het een waardevolle bijdrage kan leveren, inzet tijdens begeleidingen, maar net zo effectief is in mijn eigen (groei)processen.

Mannenenergie

De aanleiding van mijn wandeling betreft een inzicht dat ik kreeg door een aantal recente gebeurtenissen, waaronder als laatste ‘iets’ dat zich liet zien terwijl ik zelf in een opstelling van een ander stond. Op een bepaald moment werden de vrouwen bij de vrouwen gezet, om zo gewenste steun uit de vrouwelijke lijn van de generaties te kunnen voelen. En zodra de vrouwen deze steun bij elkaar vonden, gingen de mannen vanzelf aan de mannenkant staan, zodat ook zij vanuit verbinding met elkaar konden voelen en ervaren hoe betekenisvol de mannenenergie voor de mannen is.

En terwijl ik in die opstelling stond, realiseerde ik me plotsklaps dat de mannenenergie op mijn voorvaderlijke lijn, onderbroken voelde. Ik heb mijn vader gelukkig tot mijn 35e levensjaar in levende lijve mogen koesteren, maar zijn vader ken ik haast niet, op enkele sporadische foto’s en verhalen die overleefd hebben na. Verder niet. Als kind vond ik die verhalen saai en uit de oude doos. Ik had er weinig binding mee en kon er gevoelsmatig dan ook niet zo veel mee.

Toch maakt mijn grootvader wel degelijk onderdeel uit van wie ik ben, ik draag ook zijn voorouderlijke genen. En zo ook die van zijn vader, mijn overgrootvader. En nog verder terug in de lijn van generaties. En terwijl ik op zoek ging naar foto’s en voorwerpen uit mijn voorouderlijke lijn bemerkte een duidelijke lichamelijke sensatie bij het (terug) vinden hiervan. Het leek wel alsof een golf van herkenning zich liet voelen, zo bijzonder.

Pad van de mannelijke voorouder energie

Ik besloot om via een ritueel terug aan te sluiten op mijn mannelijke voorouder energie en wel door het lopen van een wandeling langs de generaties, Een dergelijke rituele wandeling kun je op een specifieke windrichting lopen, waarbij de specifieke energieën die aan de diverse windrichtingen toegekend worden, ervaren kunnen worden. Mijn wandeling heb ik gelopen op het noorden, waarbij het noorden staat voor de plek van de voorouders, de winter, de dood (sjamanisme). Een wandeling kan bijvoorbeeld gelopen worden om verstrikkingen in een systeem boven de oppervlakte te krijgen. In systemisch werk spreken we dan van het zichtbaar maken van de onderstroom; zaken die in een systeem wel voelbaar maar niet direct zichtbaar zijn.

Tijdens de wandeling maak je verbinding met jouw systeem van herkomst. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van het neerzetten van poppen of het neerleggen van voorwerpen enz. Ik heb deze keer gebruik gemaakt van voorwerpen, waarvan enkele rechtstreeks uit mijn lijn van generaties afkomstig zijn. Tijdens een wandeling loop je van plek naar plek, van voorwerp naar voorwerp, waarbij dus letterlijk plekken in de voorouderlijke lijn opgeschoven wordt. Op iedere plek maak je zo bewust mogelijk contact met de energie die op die bewuste plek gevoeld mag en kan worden.

In het noorden aangekomen, heb ik de weg vervolgens terug gelopen in de richting mijn eigen plek, waarbij ik op iedere plek wederom contact maakte met de energie van die bewuste plek in mijn systeem. Op iedere plek heb ik iets achtergelaten en tevens iets meegenomen. Gevoelens, emoties, patronen, overlevingsmechanismen etc. die niet langer meer van toepassing zijn, kun je achter laten en terug geven aan het systeem. Tevens kun je betekenisvolle, krachtige, positieve zaken die je gevoeld hebt, van de diverse plekken meenemen richting je huidige plek, en dat heb ik vanuit zuivere intentie gedaan. Hiermee eer ik de verworvenheden van mijn voorouderlijke systeem en biedt het mij de mogelijkheid deze in te zetten in mijn hier en NU. Ik kan nu ‘tastbaar’ voelen dat ik terug aangesloten ben op de energie van mijn voorouderlijke mannenlijn; een lijn die onderbroken voelde ervaar ik nu als hersteld.

Voor alle duidelijkheid, een dergelijke wandeling kan ook gelopen worden op de vrouwenlijn of op de generaties in het algemeen, er bestaan diverse varianten, al naar gelang wat er op de voor- of achtergrond gaande is. Benieuwd wat een wandeling langs de generaties voor jou kan betekenen? Je bent van harte welkom om jouw pad te komen lopen.

Eric

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

© Transformation Coaching 2019 | Website door SocialCowboy