Familieopstelling

Het benaderen van de vraag en/of het thema van de cliënt vanuit de achterliggende (systeem/familie) dynamiek behoort tot het systemisch werk.

Een systemisch-fenomenologische blik is een vorm van systeembenadering zoals die o.a. door Bert Hellinger ontwikkeld is. Als begeleider neem ik waar vanuit deze houding, waarin het leven, de dood, het familiesysteem, het organisatiesysteem en het grotere veld een rol hebben. Fenomenologisch kijken betekent het waarnemen van de werkelijkheid zoals deze werkelijk is, ontdaan van alle illusies, zonder te willen beïnvloeden of verklaren.

Een belangrijk onderdeel hierin is het zo zuiver mogelijk afstemmen op de cliënt. En waarnemen van wat er vanaf die plek, het zogenaamde “Lege Midden”, zichtbaar mag worden, vanuit het ondersteunende (familie)systeem waarin de cliënt zich bevindt, aangezien lang niet alles zichtbaar in thema’s die ons bezig houden.

In de klassieke familieopstellingen wordt een vraag of thema van de inbrenger opgesteld in het ‘wetende’ veld door gebruik te maken van representanten. Om deze energie op te pakken in een individuele sessie, werk ik met een volledige afstemming die aansluit op het thema, maar dan vanuit de pure energie van de vraagsteller (cliënt), door gebruik te maken van o.a. tafelopstellingen, poppen, stenen, tekeningen, visualisaties en ‘helende zinnen’.

Dit vind ik een veilige manier van werken, waarin de cliënt helemaal vanuit eigen energie, op diep niveau werken kan aan zijn of haar vraag en waarbij de energie van opgestelde personen en/of representanten ongemoeid blijft. Belangrijke basisprincipes waarmee ik het systemisch werk vormgeef zijn o.a. plek, ordening en balans, waarbij de opstelling de ‘onderstroom‘ zichtbaar mag maken.

Ik werk met inzichten uit het Opstellingenveld zoals ontwikkeld door Bert Hellinger, Jan-Jacob Stam, Daan van Kampenhout en Franz Ruppert. Maar ook met principes uit de psychologie volgens o.a. Carl Gustav Jung, principes van de Transactionele analyse zoals ontwikkeld door Eric Berne en principes vanuit de Verbindende Communicatie zoals ontwikkeld door Govert van Ginkel (VC kent als basis de Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg).

Al deze benaderingen bieden een rijkdom aan traditie, rituelen, zienswijzen en methodieken om op diep niveau te werken aan levensvragen, organisatieontwikkeling en loopbaanvragen.

Spreekt jou dit aan of heb je vragen neem dan contact met mij op.