Transformatie

Transformatie is een proces zo oud als het leven zelf. Het transformatieproces van rups tot vlinder is misschien wel het meest sprekende voorbeeld. Als de rups niet bereid is om te transformeren, zal er geen vlinder ooit vliegen.

Vanaf het prille moment van ‘bevruchting’, groeit en transformeert een mens zo ongeveer de rest van z’n leven. Een baby in de baarmoeder ervaart reeds gevoelens en emoties van de moeder en wordt daar mogelijk al geconfronteerd met eerste (traumatische) belasting. Emoties opgedaan in de baarmoeder en tijdens de prille jeugd zorgen ervoor dat het overlevingsmechanisme geactiveerd wordt (vechten, vluchten of bevriezen).

De impact daarvan ervaren we pas in latere fases van het leven. We kijken dan bewuster naar ons gedrag en vragen ons af waar het vandaan komt. Diverse oorzaken kunnen ertoe leiden dat je bewust of onbewust zaken gaat ‘vasthouden’ en ‘loslaten’ blijkt in de praktijk toch écht lastiger uitvoerbaar dan aanvankelijk gehoopt of gedacht.

Opgedane ervaringen en trauma’s (ziekte, misbruik, geweld, geheimen, systemische belasting enz.) slaan we keurig op in onze ‘rugzak’. Na verloop van tijd kan deze (te) vol raken. Niet zelden zeulen we niet alleen onze eigen ervaringen mee maar tevens ‘shit’ van iemand anders. Deze momenten van bewustwording nodigen jou uit tot transformatie. Groei in bewustzijn en persoonlijke groei zijn gebaseerd op alle levenservaringen, verkregen inzichten en om daar iets mee te doen!

De hang naar veiligheid maakt dat de mens niet meer durft te groeien, want wat …. als je al je (vermeende) zekerheden loslaat, wat dan? Zei Maslow niet al dat “je een stap voorwaarts maakt naar persoonlijke groei of een stap terug naar veiligheid?”

Ik nodig je uit om jouw thema’s (angst, weerstand, overleving enz.) onder ogen te durven zien en daarmee mogelijke blokkades in je transformatieproces op te heffen. Vrijheid en het natuurlijk vermogen tot groei kunnen beangstigend zijn, als je veiligheid meent te ervaren binnen jouw begrenzingen. Ik neem je graag mee op jouw pad van onbegrensde mogelijkheden en transformatie, want wat als alles mogelijk is?

Transformation Coaching ondersteunt je om je zorgen los te laten en je balans te herstellen. Dit op integere, onpartijdige en respectvolle wijze. Je krijgt persoonlijke begeleiding in jouw transformatieproces naar balans, zingeving en happiness.