IEMT

Integral Eye Movement Therapy – Creating change in the blink of an eye

Wat is IEMT?
IEMT is een krachtige methodiek die o.a. ingezet kan worden om negatieve gevoelens en herinneringen te neutraliseren. Tevens kunnen zogenaamde ‘identiteitsdelen’ (terug) op de juiste plek gezet worden.

Deze methodiek kan ingezet worden bij:

  • stressreductie
  • steeds terugkerende ongewenste emoties en gevoelens
  • verwerking van ingrijpende levenservaringen zoals verlies en trauma
  • PTSS
  • depressie
  • angsten
  • persoonlijke ontwikkeling / groei

Hoe werkt IEMT?
Er wordt voornamelijk gewerkt met oogbewegingen om de gewenste verandering tot stand te brengen. Daarnaast wordt er gewerkt aan bewustwording van de impact van fysiologie op stemming. Zo krijgt ieder individu meer grip op zijn/haar gemoedstoestand.

Hoe lang duurt een IEMT-behandeling?
Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de persoon én de hulpvraag. Al naar gelang de intensiteit van de hulpvraag, het trauma, de onderliggende oorzaken enz. kan 1 sessie reeds het gewenste resultaat opleveren. In complexere gevallen of situaties kan het een aantal sessies vereisen om tot het gewenste resultaat te komen.

De IEMT-methodiek zet ik in als een van de mogelijke interventiemethodieken tijdens een regulier traject maar kan ook als losse ‘IEMT-sessie’ geboekt worden.

IEMT of EMDR?
IEMT en EMDR zijn beide methodieken waar met oogbewegingen wordt gewerkt om gewenste verandering te creëren. Wetenschappelijk is aangetoond dat het werken met oogbewegingen effectief is. Voor IEMT is veel onderzoek gedaan naar de patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren dan wel chronisch wordt. Uit onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontwikkeld voor steeds terugkerende negatieve gevoelens, voor identiteitsbeleving, voor post-traumatische stress, angsten en depressie.

Hoe succesvol IEMT ook bewezen is, het werkt niet voor iedereen. Daarom onderzoeken we allereerst of IEMT voor jou werkt.

Transformation Coaching is aangesloten bij The Association for IEMT Practitioners