Hooggevoeligheid: een lust of een last?

Hooggevoeligheid: een lust of een last?

HSP is een hip onderwerp waarvan de impact vaak nog onderschat wordt, zowel door hoog sensitieve personen zelf als ook door niet HSP’ers. Grote onbekendheid over de kenmerken als ook de gevolgen blijkt niet zelden de oorzaak. Ja, dus ook van hoog sensitieve personen zelf, enerzijds omdat men het niet van zichzelf weet en anderzijds omdat het moeite kost om het te erkennen. Mensen zijn nu eenmaal groepsdieren en de drang om te voldoen aan het groepsbeeld en de verwachtingen van anderen zorgen ervoor dat men over eigen grenzen heen dendert; met de massa mee en vooral niet opvallen.

Jong volwassenen

vormen een kwetsbare groep. Deze  jong volwassenen, gevoelig voor de mening van anderen, zijn juist op zoek naar acceptatie (door leeftijdsgenoten) of ze willen voldoen aan patronen en verwachtingen vanuit opvoeding of het systeem (onderwijs, maatschappij). Hoe graag hoog sensitieve jongeren ook mee willen in de vaart der volkeren, het lukt ze simpelweg niet. Ze lopen tegen van alles aan en komen daardoor in conflict met zichzelf. Hun zelfvertrouwen wordt danig op de proef gesteld met vaak nare ‘bijwerkingen’ tot gevolg zoals twijfel, angst, depressie tot aan suïcidale gedachten aan toe. HSP’ers kennen vaak grote angsten en bivakkeren vervolgens meer in hun hoofd (denken) dan in hun lijf (voelen).

Kenmerken

Hoog sensitieve personen hebben een gevoeliger zenuwstelsel en nemen daardoor meer prikkels waar, véél meer prikkels. Ook hebben ze meer tijd nodig om alle prikkels te verwerken en komt er meer ‘binnen’: geluiden klinken harder, geuren zijn sterker en kleuren intenser. Hoog sensitieven zijn gevoeliger voor sferen en ze pikken gemakkelijk energieën van anderen op en nemen deze onbewust over (leeglopen). Eerlijkheid, rechtvaardigheid, angst voor afwijzing zijn thema’s die een grotere rol spelen. Gewone dagelijkse dingen zoals tocht, fel(ler) licht, kleuren en emoties worden zoveel intenser beleefd en kunnen leiden tot vermoeidheid en overprikkeling. Vervolgens dienen al deze prikkels verwerkt te worden, maar HOE?

Herkennen en erkennen

Het begint bij herkenning, het te gaan ‘zien’ dat jij hoog sensitief bent, of diegene die je kent en zo anders lijkt. Daarna is erkenning zo belangrijk, zowel door de HSP’er zelf als ook door zijn/haar omgeving (ouders, partner, school of werkomgeving). Dit houdt in dat je je losmaakt van de massa, van patronen en verwachtingen en erkent dat je ‘anders’ bent. Door jouw gevoeligheid te accepteren kun je de strijd ertegen loslaten.

Door je hooggevoeligheid te omarmen, wordt er daadwerkelijk verandering in gang gezet. Een bewuste aanpassing van je levens- en werkstijl door bijvoorbeeld jezelf af te schermen, op tijd (of vaker) je rust te nemen en een (werk of leer) omgeving te creëren met minder prikkels. Voor schoolgaande jongeren betekent dit concreet bijvoorbeeld een plek vooraan in het lokaal of aan de zijkant, in ieder geval niét in het midden, de plek waar letterlijk alle energieën van medeleerlingen bij de hoog gevoelige binnen komen. Het vergroten van je zelfkennis stelt je in staat om betere zelfzorg te onderhouden, zoals bijvoorbeeld tijdig te ‘ontprikkelen’, tijd voor jezelf te nemen, af te stemmen op je eigen behoeften en jezelf minder te vergelijken met anderen, met hun verwachtingen en/of oordelen. Naarmate je jouw bekendheid met hoog gevoeligheid vergroot, leer je meer over jezelf, over eigen grenzen en kun je deze ook beter gaan bewaken.

De kracht van hooggevoeligheid

Hoog gevoeligheid kent niet enkel schaduwkanten, integendeel. Hoog sensitieve personen beschikken over prachtige eigenschappen die anderen in mindere mate of zelfs niet ontwikkeld hebben. Dit noem ik ook wel HSP-talenten. Naarmate je meer bekend raakt met jouw unieke eigenschappen (lees talenten) van hoog sensitiviteit, kun je van deze talenten gebruik gaan maken door deze bewust in te zetten. En wat zijn deze talenten dan zoal?

Een zeer goed ontwikkelde intuïtie, oog voor detail, zorgvuldigheid en accuratesse, een goed inlevingsvermogen, creativiteit en diepzinnigheid, het vermogen zuiver af te stemmen op de omgeving, een rijke fantasiewereld, zorgen voor en ontzorgen van anderen omdat men de ‘nood’ van anderen aanvoelt, een visionaire kijk op het leven, motiveren en inspireren en een sterker ontwikkeld 6e zintuig. Hooggevoeligheid heeft naast schaduwkanten dus ook veel pluskanten. Het valt of staat met acceptatie en integratie van je hooggevoeligheid in je dagelijkse ‘zijn’. Omarm jezelf en wees vandaag extra lief voor jezelf!

Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer

© Transformation Coaching 2019 | Website door SocialCowboy