Hoe werk ik

Ik werk en kijk vanuit een holistische blik oftewel, lichaam en geest zijn beiden verantwoordelijk voor het welzijn van ieder individu. Dit betekent dat mijn begeleiding naast een cognitief deel ook lichaamsgerichte oefeningen kan omvatten. Ik garandeer een inspanningsverplichting (en geen resultaatverplichting), hetgeen ik ook van iedere cliënt verwacht. Ik loop een stuk met jou mee, waarbij jij zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de door jou gewenste doelen. Als coach geef geen adviezen, hooguit suggesties, ervan uitgaande dat alle antwoorden zich reeds in jouzelf bevinden, jij bent jouw eigen deskundige (expert).

Ik werk vanuit de volgende waarden:

  • coach en cliënt zijn gelijkwaardig
  • de cliënt en zijn hulp- of ontwikkelingsvraag staat centraal
  • de cliënt is niet ziek maar een gezond mens, getekend door opgelopen ‘littekens’ zoals ziekte, angst, trauma enz. resulterend in overleving
  • de cliënt heeft de bereidheid om zijn of haar verleden aan te kijken
  • de cliënt neemt zijn of haar inspanningsverplichting
  • Ik werk vanuit respect voor karakter, emotie, cultuur en privacy

Als ik met jou mee loop, identificeren wij samen jouw blokkades, overlevingsdelen, trauma’s enz. en vertalen deze in een voor jouw gezonde(re) manier van leven. Dit meelopen kan in diverse vormen zoals een coachgesprek, een wandelsessie, een VIP-dag, een korter of langer begeleidingstraject. Tijdens onze reis ben ik vanuit mijn hart, gevoel, ogen en oren aanwezig en hou ik je liefdevol en zonder oordelen een spiegel voor waarbij er geen goed of fout is, in de veiligheid dat alles er mag zijn en vanuit het verlangen om aangekeken te worden en om te ‘helen’.

Ik sta voor kwaliteit, hou mijn vakkennis op peil en breid deze uit. Dit doe ik o.a. door het volgen van bijscholing, workshops en intervisie.

Spreekt jou dit aan of heb je vragen neem dan contact met mij op.