Coaching & Intuïtieve begeleiding

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, gebaseerd op een ontwikkelingsvraag van de coachee, waarbij ik als coach op interactieve wijze de coachee aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Thema’s die hierbij horen zijn o.a. werk, relatie, gezin, opvoeding, studie, perfectionisme, assertiviteit, zelfvertrouwen, effectiviteit, een laag zelfbeeld, zingeving, persoonlijke groei en carrière planning.

Een ontwikkelingsvraag ontstaat vanuit een behoefte. Wat jij van mij als coach kan verwachten is dat wij gezamenlijk op zoek gaan naar jouw drijfveren, je kracht(en), talent(en) en kwaliteit(en). En vooral hoe je door deze effectief in te zetten het beste uit jezelf kunt halen.

intuïtieve begeleiding is een effectieve en diepgaande methode om inzicht te krijgen in jouw situatie. Hoewel het op het oog op coaching lijkt, reikt intuïtieve begeleiding tot op diepere lagen.

De nadruk ligt op je persoonlijke achtergrond, op de persoon achter de hulpvraag en / of emotionele vraagstukken die zich in jouw persoonlijk leven aandienen, zoals:

  • thema’s op persoonlijk vlak die verstorend werken
  • thema’s op relationeel gebied die verstorend werken
  • opvoedkundige vraagstukken en problemen
  • rouwverwerking, het omgaan met verlies en verdriet.

Thema’s die hierbij horen zijn o.a. stress, vermoeidheid, lusteloosheid, angsten, relatie, gezin, werk, perfectionisme, zelfvertrouwen, zelfbeeld, persoonlijke groei, levensvragen en zingeving.

Wat jij van mij als intuïtief begeleider en transformateur mag verwachten, is dat wij gezamenlijk op zoek gaan naar de kern, de oorzaak van jouw specifiek gedrag. Wij onderzoeken patronen, overtuigingen en belemmeringen en kijken daarbij grensoverschrijdend; we gaan daarbij mogelijk terug naar je gezin van herkomst en bekijken je ouderlijke en wellicht voorouderlijke lijnen. Als deze in kaart gebracht zijn heb je meer inzicht verkregen in ‘jouw zijn’ en kan een effectieve gedragsverandering in gang gezet worden, zodat je meer balans en geluk in jouw leven kunt gaat ervaren.

Zowel een coachtraject als ook intuïtieve begeleiding zijn gebaat bij een actieve inzet van de coach/begeleider/transformateur als ook de coachee/cliënt. Beiden hebben een inspanningsverplichting (géén resultaatverplichting) om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang van het proces. Een actieve rol stimuleert en bevordert de effectiviteit van het begeleidingstraject optimaal.

Zowel coaching als intuïtieve begeleiding zijn strikt vertrouwelijk. Ook wanneer het traject wordt vergoed door een derde partij, zoals een werkgever, wordt er niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.